1. Talentudvikling gennem familien og i samspil med den pågældende klub.

2. ”væredygtighed”, vi forsøger at skabe en hverdag for såvel spiller som familie, hvor vi forbereder begge på de udfordringer, der vil møde dem i fodboldverdenen både på og udenfor banen på den korte og lange bane.

3. Glæden ved at træne skal altid stå i forgrunden. Med en kombination af udfordrende og kreative øvelser vil jeg skabe grobund for motivation til træningen.

4. ”At fejle” er en del af at udvikle sig, så det er både tilladt og ønsket i træningen. Der vil derfor både blive coachet gennem fejl men også via vellykkede aktioner.

5. Jeg vil gøre børnene til bedre fodboldspillere og mennesker både på og udenfor banen, arbejde med det hele menneske dvs. i et holistisk menneskesyn. Dermed formidler jeg ikke kun fodboldelementer men også værdier, der kan bruges på banen og i livet udenfor banen herunder f.eks. teamplay, fairness, vedholdenhed og ansvarlighed.