I Strudal Academy arbejder vi med mere end ”indersider, timing i indløb og eksplosiv styrke”. Formålet for os er hele vejen igennem at udvikle dygtige unge mennesker, der kan lykkes bedst muligt på både en 68 x 52,5 meter bane, men også på en noget større og længere bane end det. Vi tror på at et bredere kropsligt fundament, variation, evnen til at fokusere, ejerskab, glæde og selvoverskridelse mm. er centrale elementer i at kunne lykkes bedst muligt i forskellige arenaer fremover.

Det næste halve års tid vil vi derfor gerne tage hul på at arbejde lidt mere med den mentale tilgang hos spillerne på akademiet. Det bunder ikke I, at vi oplever eller skal løse større ”problemer”, men i at vi gerne vil fremme nogle hensigtsmæssige tilgange, der helt sikkert bliver aktuelle videre frem. 

Vi vil rigtig gerne arbejde på at åbne spillerne for at blive bedre til at håndtere egne uhensigtsmæssige følelser/handlinger og impulsive reaktioner. Det kan også være indgangen til at spillerne forhåbentligt bedre kan sætte sig i holdkammerater og modstanderes sted og derved styrke relationelle færdigheder på banen. I forældre er stadig de vigtigste personer for spillerne, og vi vil derfor gerne have, at I både kender til og kan støtte op om tilgangen derhjemme. Det kan nemlig trænes og bruges i mange sammenhænge – også skole ☺

Vi tager udgangspunkt i den engelske professor i sportspsykologi Steve Peters’ bog The Chimp Paradox, som I kan finde forklaret i mange animerede udgaver på youtube, hvis det har interesse. Peters har i en årrække bl.a. været tilknyttet Liverpool FC og arbejdede fx med Luis Suarez i forlængelse af hans ”berømte” bidderier i andre spillere. The Chimp Paradox handler sjovt nok om, hvordan vi kan blive bedre til forstå, kontrollere og reagere smartere på egne og andres følelser og handlinger.

Meget kort fortalt arbejder Peters ud fra at mennesker indeholder tre systemer, som har forskellige funktioner hos os:

 • Chimpen, som reagerer impulsivt, irrationelt og følelsesstyret.
 • Mennesket, som er vores logiske, rationelle fornuftsstyring. 
 • Computeren, der gennem vaner, erfaringer er vores ”tillærte software” og adgang til at påvirke handlinger.

Chimp-systemet er som udgangspunkt det stærkeste, og vi kender alle 

situationer, hvor vi falder i ”vores følelsers vold” og handler uhensigtsmæssigt, eller giver efter for umiddelbart attraktive følelser og handlinger, selvom vi ved de på en længere bane er uhensigtsmæssige. Heldigvis kan vi på forskellige måder arbejde med at kontrollere chimpen bedre og reagere smartere på de ting, den tilbyder os – men den kan ikke fjernes.

Det næste halve års tid vil vi derfor rigtig gerne arbejde med spillerne ift.:

 • Lære at forstå og anerkende deres chimps og chimphandlinger.
 • Have forskellige måder at give plads til, kontrollere og parkere deres chimps.
 • Anerkende at andre også har chimps og handler ”dumt” indimellem.

Man kan sige, at vi rigtig gerne bevæge alle spillere fra en tilgang præget af ”vi gør” til ”vi kunne gøre” - og ideelt set til ”vi kunne gøre, men vi vælger noget andet”. Chimpen har det nemlig også med at fremme lukkede opfattelser og meget hurtigt konkludere om egne og andres motiver og reaktioner. Det vil vi i Strudal Academy gerne arbejde på at modvirke. Vi tror nemlig på, at en vis mængde tvivl og undren på de ting vi møder, er en positiv værdi, vi gerne vil fremme. Det holder os åbne og modtagelige for andre perspektiver, nye veje og større indsigt i os selv og andre. ”Jens” er måske ikke ”ego-dribler” og undlader at aflevere til ”Peter”, fordi han ikke kan lide ham, eller synes han er dårlig – han havde måske bare ikke set afleveringsmuligheden, fordi følelserne havde taget ham.

Større kendskab til os selv og vores reaktioner, tror vi øger chancen for at udvikle champs og ikke chimps!

 

Strudal Academy

Vi vil også rigtig gerne indvie I forældre mere i The Chimp Paradox, så I kan støtte op derhjemme. Det er desværre en lidt større omgang, men her kommer nogle få pointer, som måske kan bidrage til at forstå tankegangen og tale lidt anderledes om episoder og adfærd. 

Og nederst har vi tilføjet en visuel udgave af teorien om ”Marginal Gains”, som bl.a. Team Sky (i dag Team Ineos) byggede deres hold op omkring. Tanken er, at små forbedringer og forandringer ikke vil være synlige på den korte bane (eller for børn og unge mennesker... ☺), men over tid vil små initiativer og indsatser udløse ”renters rente” og vise sig som store forskellige. Tænk fx hvad det giver af læsefærdigheder at stå fast på 15 minutter læsning hver dag fra 3.-4. klasse – og overvej lige transferværdien til alle andre fag ved at være en god og hurtig læser...

 

 Chimp-adfærd handler om de situationer, hvor du lader dine følelser tage fuld kontrol over dine beslutninger, og dermed fjerner dig fra dine mål og ambitioner. 

Champ-adfærd handler om de situationer, hvor du på trods af dine følelser alligevel handler i overensstemmelse med dine mål, værdier og ambitioner. 

Chimpen ”har dig” hvis:

 • Du tit har uhensigtsmæssige tanker og følelser og er let at distrahere.
 • Ofte handler impulsivt og følelsesstyret.
 • Frustreres og irriteres over ikke helt at nå og udrette ting, du gerne vil, eller ved du burde.
 • Du har svært ved at holde fokus på ting, du ved er hensigtsmæssige, og egentlig gerne vil.

 

Så hvad kan man gøre ved chimpen:

 • Acceptere den er der – og bliver der!
 • Anerkend den og arbejd med den. Gør lidt grin med den.
 • Giv chimpen et navn og tal med den.
 • Undersøg hvad den får dig til at gøre – og ikke gøre. Det er nemlig det vigtigste!

 

Og så kan man jo overveje, hvad man helst vil være, og hvad der med størst sandsynlighed vil bringe dig op blandt de bedste – Chimpen eller Champen?